points of view

Panorama von der Tower Bridge bis zum Shard in London

Dear teachers,

Thanks for all the effort you put into teaching English to D. He really likes it and we see him grow every week!

downloadBeste docenten

Wij willen graag dit met jullie delen.: G  heeft zijn HAVO diploma gehaald. Dankzij jullie steun  en essen heeft G. zo ver gebracht. 

Dankbaar en trotse ouders, 

M. en A.

Dear teachers

We would like to share this with you.  G. has obtained his HAVO diploma.

Thanks to your support and lessons, G. has made it this far.

Grateful and proud parents,

M. and A.

 

 

Hoi Shabnam,

Femke is doorgegaan met Cambridge Engels op school (Fortes Lyceum) en dit is het resultaat!

Dankzij een goede basiskennis die Femke bij jullie geleerd heeft is ze zo ver gekomen. Ik geloof niet dat ze dit met haar basisschool Engels had gehaald. 

Veel plezier met de komende cursussen. 

Femke has continued with Cambridge English at school (Fortes Lyceum) and this is this  result for her  (Cambridge) First Certificate of Englis

Thanks to a good basic knowledge that Femke has learned from you, she has come this far. I don’t believe she would have made it through English primary school.

Have fun with the upcoming courses!

Hi Shabnam,

Thank you Shabnam Hofland & XtraEnnglish4kids: She loves your English lessons

Hallo Shabnam,

Bedankt Shabnam Hofand & XtraEnnglish4kids: ze vindt de  Engelse lessen heel leuk!

 

Bedankt voor de ondersteuning deze afgelopen jaren! Heel fijn om te zien dat Niki zo veel voortgang heeft gemaakt in deze jaren, dit mede dankzij jullie. De lessen waren zeer effectief en vooral erg leerzaam. Ik wens jullie nog veel succes in de toekomende jaren met deze Engels lessen.

downloadThanks for the support these past few years! It is great to see that Niki has made so much progress in these years, partly thanks to you. The lessons were very effective and above all very educational. I wish you the best of luck in the coming years with these English lessons.

A. is toegelaten tot het tweetalig Calvijn College. Ze kreeg heel veel complimenten voor haar Engelse presentatie (gefilmd en opgestuurd voor de intake). Top! Bedankt voor alle goede zorgen.

download A. is admitted to the bilingual Calvijn College. She received many compliments for her English presentation (filmed and sent for the intake). Top! Thanks for all the good care!

Heel veel dank voor alle goede zorgen! Het was niet altijd makkelijk 😉 maar Alexander en Nicholas hebben er absoluut heel veel van opgestoken. We merkten in het buitenland al dat ze in feite alles begrepen.

download ‘Many thanks for all the good care! It wasn’t always easy, but Alexander and Nicholas definitely learned a lot from it. We noticed it when we were abroad, that in fact, they could understand everything’.

We zijn heel tevreden!. Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs!!!

Wij waren afgelopen week erg enthousiast en verrast over de durf die Lois in het buitenland toonde om in het Engels tegen mensen te praten. Erg leuk!

download ‘We are very satisfied! Good preparation for secondary education!!!

‘Last week when we were abroad, we became very enthusiastic and were surprised about the courage that Lois showed in speaking English with people. Very nice’!

Het is een zeer goede cursus. Met een goede leerstof. Mijn kinderen leren er veel van en vinden het zelf heel leuk. Een goede start voor mijn kinderen.

download ‘It is a very good course. With good teaching material. My children learn a lot from it and they even enjoy it very much. A good start for my children’.

Onze dochter vind het erg leuk.

Wij zijn tevreden over de lessen.

download ‘Our daughter likes the course very much.’

‘We are satisfied with the lessons.’

Ik vind de cursus zelf erg goed en mijn kinderen leren er erg veel van. Zelf vinden ze het hier erg leuk. Een goede voorbereiding voor de middelbare school. Ik en mijn kinderen vinden dat ze genoeg huiswerk aanbieden. Ze kunnen zich in deze cursus erg goed voorbereiden. Het boek zelf vind ik heel erg goed. Het boek heeft de grammatica van mijn kinderen erg verbeterd. Ook komt dat door de docenten.

download ‘I think the course is very good and my children learn a lot from it. They really like it. A good preparation for secondary school. My children and I think, they are given enough homework. They can prepare very well for secondary education at this course. I think the textbook itself is very good. The book has greatly improved the grammar of my children. This is also because of the teachers’.

Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de cursus. Onze zoon leert er ontzettend veel.

download ‘We are very satisfied with the quality of the course. Our son learns a lot’.

Ik wil jullie bedanken voor jullie inspanningen om de kinderen het Engels bij te brengen. Ze leren heel veel van jullie cursus

download ‘I want to thank you for your efforts to teach English to the children. They learn a lot from your course’.

We zijn zich tevreden met de cursus en de kinderen laten een prima ontwikkeling zien.

download ‘We are satisfied with the course and the children show a very good improvement’.

De boeken die jullie gebruiken vind ik zeer goed. Goed gestructureerd, goede opbouw van de stof en leuk gemaakt door leuke voorbeelden van nu.

download ‘I think the books you use are very good. Well structured, good build-up of the teaching material and nicely designed with nice examples from today’.

Het is bijna jammer dat jullie niet ook andere taalcursussen geven, gisteren hadden we het even over de Franse taal en dat vindt ze ook helemaal interessant. Het geeft die aapjes zo’n voorsprong om dat nu al op te pikken, in een fase dat ze er ook nog eens meer plezier in hebben dan wanneer het straks op de middelbare school “moet”.

download ‘It is a pity that you do not offer other language courses, yesterday we spoke about the French language and she (our daughter) finds that also very interesting. Learning it now, gives these kids  such an advantage when they go to secondary school’.

‘Door onze drukke werkzaamheden in de zorg is het niet gelukt om het 10 minuten gesprek te regelen. Wel wil ik mededelen dat wij vinden dat Tom erg vooruit is gegaan met zijn Engels. We praten heel wat af in het Engels en Tom is erg enthousiast, dus bedankt voor jullie goede zorgen en tot gauw’

download ‘Due to our busy work in healthcare, we were unable to come to the ‘parents’ meeting’. I’d like to inform you that we think that Tom has improved his English a lot. We talk a lot in English and Tom is very enthusiastic, so thanks for your good care and see you soon’.

‘Naomi heeft hier het afgelopen schooljaar Engelse les gehad en heeft een enorme stap voorwaarts gemaakt. De les wordt in het Engels gegeven. Dat lijkt eng, maar werkt geweldig goed. Uitspraak is super, woordenschat flink uitgebreid en natuurlijk is ook de grammatica behandeld. Er hoort ook huiswerk bij, maar dat was voor Naomi geen probleem. Wij zijn er heel erg tevreden over!

download ‘Naomi has had English lessons in the past school year and she has made a huge progress. The lessons are taught in English. That seems scary, but it really works well. Pronunciation is super, vocabulary quite extensive and of course the grammar is taught as well. It also includes homework, but that was no problem for Naomi. We are very much satisfied with it’!

‘Op school krijgt onze dochter erg weinig Engels. Dit is een hele goede toevoeging’.

download ‘Our daughter gets very few English lessons at school. This is a very good addition’.

‘Een hele goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs’.

download ‘A very good preparation for secondary education’.

‘Hele goede cursus’

download ‘A very good course’.

‘De lessen zijn heel erg leerzaam en de lessen zijn een goede voorbereiding voor het voortgezet onderwijs’.

download ‘The lessons are very educational and are a good preparation for the secondary school’.

‘Ik kan de cursus van harte aanbevelen omdat het een goede basis is voor het voorgezet onderwijs waardoor ze nu zelfvezekerder van start gaat’.

download ‘I can wholeheartedly recommend the course because it’s a good basis for the secondary school , due to which she now makes a confident start.

Het is een hele goede cursus. Ga zo door!

Lukas

download ‘It is a very good course. Keep it up!’

Lukas

Ik vind Xtra English4kids een leerzame en leuke cursus.

Lotus

download ‘I think Xtra English4kids is an educational and nice course’.

Lotus

Ik vind het een hele goeie cursus en je leert er veel van!

Indy

download ‘I think it is a very good course and you learn a lot from it’!

Indy

Xtra English4kids is superleuk en je leert er veel van. En er zijn leuke leraren.

Emily

download ‘Xtra English4kids is super-nice and you learn a lot from it. And there are nice teachers.’

Emily

Ik leer veel van deze cursus en ik voel mij er prettig.

Sara

download ‘I learn a lot from this course and I feel comfortable here.’

Sara

download ‘Xtra English4kids course is a great opportunity for children to learn English. Here we develop our language skills. We learn and practice all 4 skills in our class. It’s so wonderful. As the time passes, the English language becomes part of us and we start to learn it effortlessly. I think Xtra English4kids is a great and fantastic course’.

Indy from Gorinchem, pupil Pre-Advanced

Beste Shabnam,

Afgelopen schooljaar heeft mijn zoon, Marco, in Barendrecht de Engelse les gevolgd.

Hij zit nu in de brugklas en gaat verder met Versterkt Talen Onderwijs.

Ik wilde jullie echter nog een keer bedanken voor de wijze waarop jullie Marco wegwijs hebben gemaakt in het Engels.

Op de basisschool was de Engelse les niet geweldig, maar dankzij jullie heeft Marco zijn Anglia entreetoets op elemenatary niveau afgesloten. Hij zit nu met 2e- en 3e-jaars leerlingen samen in een VTO klas en krijgt zelfs van hun complimenten over zijn Engels.

Dus, mede namens Marco, nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Met vriendelijke groeten,

Annemarie

 

download ‘Dear Shabnam,

Last year my son, Marco, did the English course in Barendrecht.

He is now, in the first year of secondary education and continues with Enhanced Language Education.

Once again, I’d like to thank you for the way in which you helped Marco in learning English.

The English lessons at primary school were not very good, but thanks to you, Marco has passed his Anglia entrance test at elementary level. Now, together with 2nd and 3rd year students, he is in a VTO class and even receives compliments from them about his English.

So, also on behalf of Marco, thanks again for your efforts!

Kind regards,

Annemarie

Mochten wij elkaar idd niet meer spreken dan wil ik u via deze weg bedanken. De kinderen zijn enorm vooruit gegaan met Engels en zij hebben idd een enorme voorsprong op het voorgezet onderwijs.

download ‘In case, we are not be able to speak with each other, I’d like to thank you in this way. The children have made enormous progress in English and they have indeed a lead over others at secondary school.’

Zij gaan op het voorgezet onderwijs verder met fast lane English.

download ‘At secondary school they will continue with ‘Fast Lane English’.

Wij zijn er graag bij! Bij deze ook onze dank naar jullie toe voor dit mooie leerzame jaar en educatieve programma.

download ‘We’d like to be there! Hereby, our thanks to you for this wonderful educational year and educational program’.

Nikki ging naar elke les met veel plezier en heeft veel geleerd afgelopen jaar! Hopelijk doet zij hier haar voordeel mee in het VO

Met vriendelijke groet, Hans en Karin

download ‘Nikki attended every lesson with great pleasure and learned a lot last year! Hopefully she will benefit from it in secondary education’.

Kind regards, Hans and Karin